төмрийн хүдрийн үйл явцын урсгалын хүснэгтийн үйлдвэрийн зураг төслийг боловсруулах машин механизм