гэрэлтүүлгийн тогтворжуулагчаас зэсийг хэрхэн яаж гаргах вэ