бүх цементийн үйлдвэрийн одоогийн алхах ярилцлагад угсарч байна