сидеритийн хүдэр баяжуулах үйлдвэр үйлдвэрлэгчид хи