хийн вакуум цэнэглэх машинд зориулсан дээд зэргийн ажиллагаатай өт дамжуулагч хайрцаг