c d хог хаягдал боловсруулах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид